• یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • الاحد ٧ شعبان ١٤٣٩
 • Sunday, April 22, 2018
صفحه اصلی
مرکز ارتباط با صنعت
فناوری اطلاعات
آموزش
شبکه متخصصین
فصلنامه رسام
تماس با ما rss

کارایی، اثر بخشی و بهروزی از مقولاتی است که همواره شاخص های اساسی اندازه گیری میزان عملکرد، رشد و بهبود را در فرآیندها و ساز و کارهای اجرایی تعیین می‌نمایند. این شاخص ها در فرآیندهایی که چند بعدی هستند و کاربری گوناگون در سازمان دارند اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. امروزه مدیریت کلان سازمان، دستیابی به شاخص های مذکور را در یکپارچه سازی فعالیت ها و فرآیندها جستجو می‌کند و بر همین اساس سیستم های مدیریتی که با این رویکرد تدوین گردیده اند بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند. مصداق گزاره فوق را می‌توان در مراکز تحقیقات، پژوهشکده ها، دانشکده ها و به طور کلی مراکز علمی،‌تحقیقاتی و پژوهشی به وفور مشاهده نمود. چراکه ماهیت وجود این مراکز (که تحقق آرمان های علمی- پژوهشی می‌باشد) منوط به ایجاد و پیاده سازی این سیستم ها و اجرای استراتژی های منطبق بر آن است و محصولات و خدمات در این سازمان ها به گونه ای می‌باشد که اساساً با استراتژی های یکپارچه سازی فرآیند های سازمان و به تبع آن فعالیت ها تطبیق دارد. از طرف دیگر جنس فعالیتهای سازمان بر نگرش کارکنان و مدیران سازمان حاکم باشد.

این امر علاوه بر هدفمند نمودن فعالیت ها در کلیه سطوح، افزایش کارایی،‌ بهره وری و جلوگیری از هدر رفت دانش صریح و ضمنی موجود در سازمان را به همراه خواهد داشت.

پژوهشکده مجازی HSE نیز از این امر مستثنی نبوده و در همین راستا سرخط های دانشی خود را تدوین نموه که عبارتند از:

 1. شناسایی چالشهای HSE ایران و جهان
 2.  بازاریابی در HSE
 3. اقتصاد HSE
 4. ارزیابی عملکرد HSE
 5. حوادث
 6. بیمه
 7. فرهنگ HSE
 8. اصول طراحی در برنامه های HSE
 9. تاریخ ایمنی و بهداشت

یکپارچه سازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی پژوهشکده و دریافت نتایجی که به تحقق شاخص های اثر بخشی را تضمین نماید یکی از اهداف مهم تدوین این سرخط های دانشی می باشد.