کد خبر: 255
پیرو اولین نشست تخصصی بررسی چالش‌های HSE کشور...
برگزاری نشست راهبردی شناسایی و تبیین برنامه ‌های HSE در سند برنامه ششم توسعه کشور
پژوهشکده HSE با هدف ارتقا و اعتلای HSE کشور اقدام به برگزاری جلسه فوق تخصصی در خصوص شناسایی برنامه‌های کلان و میان مدت HSE در اسناد بالادستی نمود. در این راستا مقرر شد علاوه بر پیشنهادات انفرادی برنامه ششم دستگا‌ه‌ها پیشنهادی واحد با فکر جمعی تنظیم و به مراجع بالادست ارائه گردد.

پیرو اولین نشست تخصصی HSE با موضوع "بررسی چالش‌های HSE کشور" ،که چندی پیش برگزار گردید، و با توجه به نقش راهبردی اسناد بالادستی در توسعه، ارتقاء جایگاه و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه بهداشت،‌ ایمنی و محیط زیست (HSE) کشور و همچنین فرصت اندک باقی مانده تا تدوین نهایی سند برنامه ششم توسعه، پژوهشکده مجازی سلامت، ایمنی و محیط زیست اقدام به برگزاری"جلسه راهبردی با هدف شناسایی و تبیین برنامه‌های HSE در سند برنامه ششم توسعه" نمود. این جلسه در تاریخ 6 دی‌ماه سال 93 با حضور مدیران و نمایندگان دستگا‌‌ه‌ها و با رویکرد هم افزایی و ارتقای همکاری بین بخشی در حوزه HSE برگزار گردید.

آسیب شناسی برنامه پنجم توسعه در این زمینه نشان داد حدود یک پنجم از برنامه‌های مصوب دولت به جنبه‌های HSE می‌پردازد با این حال عدم نگرش کلان و فعالیت جزیره ای ایمنی‌،بهداشت و محیط زیست منجر به کمرنگ شدن نقش HSE در برنامه‌های کلان کشور گردیده است. از دیدگاه مدعوین عدم تعریف HSE به صورت یکپارچه و نبود تولیت مشخص در این حوزه علت اصلی بروز تضادهای اجرایی می باشد.  مقرر شد پس از مطالعه پیشنهادات مختلف در خصوص برنامه‌های پیشنهادی در سند ششم توسعه ارائه شده از سویدستگاه‌هایی که نمایندگان آنها در این جلسه حضور داشتند، پیشنهادی واحد که ناشی از فکر جمعی مدیران ارشد HSE دستگاه‌های اجرایی است جهت بررسی در نهاد‌های بالادستی ارائه گردد. همچنین جهت اثر بخشی بیشتر این بند‌های پیشنهادی مقرر گردید هر دستگاه به طور جداگانه برنامه‌های خود را از بخش مرتبط به خود پیگیری نماید و در نهایت هر شخص به عنوان سفیر HSE در بخش/دستگاه خود سعی داشته باشد بند‌های HSE را به صورت یکپارچه و در یک فصل ارائه دهد.

شایان ذکر است مدعوین این جلسه دکتر طاهری (مشاور ارشد وزیر نیرو در امور HSE)، دکتر یاراحمدی (مدیر کل دفتر امور HSEE وزارت صنعت‌، معدن و تجارت)، دکتر اکبرزاده (رئیس پژوهشکده هیدرولیک و محیط‌های آبی)، دکتر وثوقی (رئیس دانشکده HSE؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، مهندس صادق‌پور (معاون مدیر کل HSE وزارت نفت)، مهندس اشکیتی (مدیر کل بازرسی ایمنی و بررسی سوانح و حوادث وزارت دفاع)، دکتر سهرابی (نماینده رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)،‌ مهندس اسکندری (نماینده معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، دکتر اصیلیان (معاون سابق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) بودند و میزبان این جلسه دکتر رمضانخانی رئیس پژوهشکده HSE و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.