• جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
  • اجمعه ٧ رجب ١٤٣٩
  • Friday, March 23, 2018
صفحه اصلی
مرکز ارتباط با صنعت
فناوری اطلاعات
آموزش
شبکه متخصصین
فصلنامه رسام
تماس با ما rss

بسمه تعالی

پژوهشکده سلامت، ایمنی محیط زیست

 

  • مشخصات فردی:

 

نام و نام خانوادگی:      سید ابوالفضل ذاکریان

فرزند:

سال و محل تولد:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

وضعیت تاهل: متأهل

آدرس الکترونیکی: zakerian@tums.ac.ir

تلفن همراه:            09121096487

 

 

  • سوابق تحصيلات دانشگاهي

 

مقطع تحصيلي

رشتـه

 

دانشگاه محل تحصيل

 

كشور محل تحصيل

تاريخ اخذ مدرک

دكتريتخصصي (PhD)

ارگونومي

دانشگاه مولتي مديا

مالزي

1386

كارشناسي ارشد (Msc.)

بهداشت حرفه اي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

ایران

1376

كارشناسي (Bsc.)

بهداشت حرفه اي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

ایران

1370

 

 

 

  • سوابق آموزشي:

 

رديف

 

 

نام ­دانشگاه­ يا مؤسسه­

 

 

عنوان­درس­هاي تدریس شده

 

تاريـخ

توضیحات

شروع

پايان

1

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

1387

تا کنون

با عنوان استادیار

2

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

1382

1380

با عنوان مربی

 

 

  • سوابق اجرایی :

رديف

سازمان

نوع­مسئوليت

 

تاريخ

توضیحات

 

شروع

 

پايان

1

 

دانشكده ابوريحان

 

قائم مقام معاونت اداري مالي

1376

1377

 

2

 

دانشكده ابوريحان

 

معاونت دانشجويي

1376

1379

 

3

 

فصل نامه بهداشت و ايمني كار

 

عضو هيات تحريريه

 

 

 

4

 

مجله رسام

عضو هيات تحريريه

 

 

 

 

 

مجله بهداشت جهان

 

عضو هيات تحريريه

 

 

 

 

 

صنايع ويژه- صنايع دفاع

مسئول ايمني و بهداشت

1375

1376

 

 

 

مسئول انتشارات

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1380

1384

 

 

مسئول امور سمينارها

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1384

1384

 

 

 

  • سوابق پژوهشي:

رديف

 

 

نام­ دانشگاه ­يا مؤسسه­

 

عنوان­ پژوهش­ها

 

تاريـخ

نتایج

شروع

پايان

1

 

Iranian Journal of Public Health

Examining the relationship between psychosocial work factors and musculoskeletal discomfort among computer users in Malaysia

 

2011

 

2

 

Journal of Occupational Safety and Ergonomics

The relationship between psychosocial work factors, work stress and computer-related musculoskeletal discomforts among computer users in Malaysia

 

2009

 

3

 

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

بررسي توزيع كمي آلاينده هاي گازي و گردو غبار زغال سنگ در معدن زغال سنگ البرز شرقي در شاهرود

 

1380

 

4

 

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي  دوره 8 شماره 1

مطالعه ارگونوميك (شناسايي، پيش بيني و كنترل ) خطاهاي انساني در يكي  از اتاق هاي كنترل صنايع  پتروشيمي با استفاده از روش شرپا

 

1389

 

5

 

فصل نامه علمي تخصصي طب كار

بررسي رابطه بين اگاهي از علم ارگونومي و شرايط محيط كار با ميزان نا راحتي اسكلتي عضلاني در كادر پرستاري

 

1390

 

6

 

فصل نامه بهداشت و ايمني كار .سال اول، شماره دوم  زمستان 1390

 

ارزيابي پوسچر كاركنان يك صنعت خودروسازي با استفاده از روش ISO 1128-3

 

1390

 

7

 

راه سلامت ، ايمني و محيط زيست(رسام)  شماره 1 پياپي 1

 

آشنايي با آگاهي موقعيتي و ارتباط آن با تصميم گيري

 

1391

 

 

دریافت رزومه