• جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
 • اجمعه ٧ رجب ١٤٣٩
 • Friday, March 23, 2018
صفحه اصلی
مرکز ارتباط با صنعت
فناوری اطلاعات
آموزش
شبکه متخصصین
فصلنامه رسام
تماس با ما rss

بسمه تعالی

پژوهشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

 • مشخصات فردی:

 

نام و نام خانوادگی: ايرج محمدفام

 

 

فرزند:

 

سال و محل تولد:

 

کد ملی:

 

شماره شناسنامه:

 

وضعیت تاهل:   متأهل

 

 

آدرس الکترونیکی: mohammadfam@umsha.ac.ir

                     WWW. Iransafety.net.ms                            

 

 

تلفن همراه    :8260661  ـ 8255963(0811)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • سوابق تحصيلات دانشگاهي

 

مقطع تحصيلي

رشتـه

 

دانشگاه محل تحصيل

 

كشور محل تحصيل

تاريخ اخذ مدرک

دكتري

 

مدیریت محیط زیست (با گرایش HSE(

 

 

 

 

 

 • سوابق آموزشي:

رديف

 

 

نام ­دانشگاه­ يا مؤسسه­

 

 

عنوان­درس­هاي تدریس شده

 

 

تاريـخ

توضیحات

شروع

پايان

1

دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

 

 

عضو هیئت علمی

 

 

 • سوابق اجرایی :

 

ردیف

 

سازمان

 

نوع مسئولیت

 

تاریخ

 

توضیحات

شروع

پایان

1

 

 1. مجله فرهنگ ايمني

 

 

 

عضو هيئت تحريريه

 

 

 

2

 

مجله پيام ايمني

 

عضو هيئت تحريريه

 

 

 

3

 1.  
 2. مجله رسام

 

 

عضو هيئت تحريريه

 

 

 

4

 1.  
 2. HSE مپنا

 

 

عضو هيئت تحريريه

 

 

 

5

 

 

 

Journal of Occupational Health and Epidemiology

 

 

عضو هيئت تحريريه

 

 

 

 

 

 

 • سوابق پژوهشي:

رديف

 

 

نام­ دانشگاه ­يا مؤسسه­

 

عنوان­ پژوهش­ها

 

 

تاريـخ

نتایج

شروع

پايان

1

شركت ملي گاز ايران

تهيه کتابچه حوادث مهم صنعتي دهه 80

 

 

 

2

شركت ملي گاز ايران

 1. گزارش اول تجزیه و تحلیل حوادث گاز شهری کشور و ارائه راهکارهای کنترلی مناسب

 

1387

1389

 

3

شركت ملي گاز ايران

گزارش اول طراحی و تدوین 50 دستورالعمل ایمنی اختصاصی

 

 

 

4

سلامت کار (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مدیریت ریسک خطاهای انسانی برای تجمع در شرایط اضطراری با استفاده از روش HEPI در یک صنعت نیروگاهی

 

 

 

5

سلامت کار (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

تجزیه وتحلیل ریسک های ایمنی _بهداشتی نیروگاه گازی آبادان در مرحله بهره برداری با استفاده از روش TOPSIS

 

 

 

6

سلامت کار (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 1. ارائه مدل تصمیم گیری برای انتخاب و اولویت بندی روش‌های تجزیه ­و تحلیل حوادث در صنایع فرایندی

 

 

 

 

7

 1. سسلامت کار (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

ايجاد يك پایگاه دانش برای بررسي حوادث فرایندی

 

 

 

 

8

 1. سلامت کار (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

بررسي ريسك فاكتروهاي موثر در بروز حوادث شغلي يكي از صنايع فازي بزرگ اراك

1384

1386

 

9

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی (علمی پژوهشی

مقايسه دو روش تحليل درخت خطا و تريپود بتا با استفاده از تحليل سلسله مراتبي در تحليل حوادث در يك صنعت فولاد سازي

 

 

 

10

علوم پزشكي اهواز (علمی پژوهشی

مدیریت ریسک خطای انسانی برای تجمع در شرایط اضطراری با استفاده از ابزار HEPI (شاخص احتمال خطای انسانی) در یک صنعت  وابسته به نیروگاه

 

 

 

11

علوم پزشكي اهواز (علمی پژوهشی

ارائه الگویی جهت انتخاب مبتنی بر شایستگی مدیران ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)در کشور

 

 

 

12

علوم پزشكي اهواز (علمی پژوهشی

 1. ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمانکاران

 

 

 

 

13

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

آناليز حوادث منجر به مرگ در يك شركت توليدي با استفاده از روش Tripod-β و رويهم گذاري نقشه ها - فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست -

 

 

 

14

فصلنامه سلامت و ايمنی کار

 

ارائه الگویی برای ارزیابی و  مدیریت ریسک بازار، مطالعه موردی: بازار همدان

 

 

 

15

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

ارزیابی علل حوادث شغلی رخ داده در پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از چک لیست تارانت طی سالهای 88- 1363- مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام

 

1391

 

16

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

ارزیابی رفتارهاي ناایمن به روش نمونه برداري رفتار ایمن در کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1388 و ارائه راهکارهاي کنترلی - فصلنامه علمی تخصصی طب کار

 

1391

 

16

رسام

 

مدیریت ریسک در یک واحد تولیدی با استفاده از روش ممیزی ایمنی

 

 

 

 

دریافت رزومه