مجله علمی فرهنگی پزشکی - ورزشی - اقتصاد - فرهنگی - اجتماعی - زیبایی - تناسب اندام و http://hsevi.ir 2020-08-04T22:25:55+01:00 text/html 2020-07-13T02:52:10+01:00 hsevi.ir reza javany نکاتی درباره تنظیم قرداد پیش فروش آپارتمان http://hsevi.ir/post/174 <div>&nbsp;نکاتی درباره تنظیم قرداد&nbsp; پیش_فروش آپارتمان</div><div><br></div><div>&nbsp;اگر شما قصد خرید آپارتمان به صورت پیش فروش را دارید؛ لازم است هنگام تنظیم قرارداد به نکات ذیل توجه نمایید:</div><div><br></div><div>&nbsp;هنگام تنظیم قرارداد&nbsp; مدارک فروشنده از جمله سند مالکیت ، قرارداد ساخت و مشارکت و نحوه تقسیم ملک بین مالک و سازنده، وکالتنامه ای که مالک به سازنده داده است را به دقت بررسی نمایید.&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp; مشخصات آپارتمان به طور دقیق ذکر شود از جمله&nbsp; مساحت، طبقه، واحد و شماره ثبت ملک اصلی.</div><div>&nbsp;لازم به ذکر است که اگر مساحت در هنگام تنظیم قرارداد دقیقاً مشخص نیست؛